Bursa Avukat

Bursa avukat talebinin görece yüksek olduğu şehirlerimiz arasındadır. Hukukun üstünlüğü ilkesi ile faaliyete başlayan Benk Hukuk, Av. Mehmet BENK tarafından Bursa’da kurulmuş olup, kurulduğu günden itibaren istikrarlı bir gelişme ile günümüze ulaşmıştır. Büromuzun temel hedefi, müvekkillerine en uygun çözümü en verimli şekilde sunmaktır. 

Hakkımızda

Benk Hukuk ve Danışmanlık, hukukun pek çok alanında faaliyet göstermektedir.

Bursa avukat büromuzun temel uzmanlık alanları; boşanma ve aile hukuku, iş hukuku, ceza hukuku, tazminat hukuku, miras hukuku, icra hukuku ve idare hukukudur. Uzmanlaştığımız ve hukuki hizmet verdiğimiz diğer alanları “faaliyet alanlarımız” bölümünde bulabilirsiniz.

Uzmanlık Alanlarımız

Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür. Boşanma davasının açılması ile birlikte nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunların da çözülmesi gerekir.

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, yani zarar ödencesidir. Tazminat zararın giderilmesi amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir.

İş Hukuku

İş hukuku; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenmektedir.

grey-marble-column-details-building

Trafik Hukuku

Trafik maddi ve manevi tazminat davalarında sigorta şirketi davalı ise, görevli mahkeme ticaret mahkemesidir.

change-your-future-advice-businessman-inscription-legal-advice-online-labor-law-concept

İcra Hukuku

İcra Hukukunun temel kaynağını, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu teşkil eder. Bu kanun esas olarak İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu'ndan tercüme edilmiştir. İcra ve İflas Kanunumuzun dışında da icra hukukumuzun kaynakları bulunmaktadır.

Bizi Arayın