Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma, taraflar arasında bir ihtilaf olmaması halinde gündeme gelen boşanma türüdür. Bu anlaşma velayet, tazminat ve nafaka gibi hususları da kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanmalar, bir aksilik olmaması halinde tek celsede sonuçlanabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü aslında yazılı bir belgeyi ifade etmektedir. Eşler arasındaki anlaşmaları ve yükümlülükleri içermektedir. İlgili protokol, örneğin ev eşyalarının paylaşımı ve nafaka konularını kapsayabilir. Özetle bu protokolde, tarafların mutabakata vardıkları ilgili tüm hususlar yer alabilir. Boşanma protokolü hazırlama konusunda avukatınıza danışarak bilgi alabilir ve sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Boşanmak genellikle zor verilen bir karar olarak, eşler arasında çeşitli uyuşmazlıkların oluşması halinde gündeme gelmektedir. Boşanma için ilk adım kararlı olmaktır. Her iki eş de boşanmayı istiyorsa ve en az bir yıldır evlilik bağları sürüyorsa anlaşmalı olarak boşanma mümkün olur. Peki anlaşmalı şekilde boşanma davası nasıl açılır?

Davayı eşlerden biri açarsa diğerinin kabul etmesi gerekmektedir. Ayrıca her iki eşin birlikte mahkemeye başvurma seçeneği de vardır. Boşanma davası için ikamet edilen bölgedeki aile mahkemesine başvuru yapılabilir. Ancak ilgili bölgede aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir.

“Ortak Velayet”

Çocuğu olan evli çiftler için velayetin kime verileceği önemli bir husustur. Mevcut yasalara göre boşanma halinde çocuğun velayeti eşlerden birine verilmektedir. Ancak bazı durumlarda eşler arasında ortak velayet konusu gündeme gelebilir. Velayete sahip olan kişi, çocuğun bakımı, eğitimi ve gelişimi konularında çocuk adına karar alabilme yetkisine sahiptir.

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik bağı devam ettiği müddetçe anne ve baba velayete birlikte sahip olmaktadır. Bazı şartlar sağlandığında mahkemeler ortak velayet kararı verebilmektedir. Türkiye’deki ilk ortak velayet kararı İzmir’deki 4. Aile Mahkemesi tarafından verilmiştir. Bunda, tarafların çocuklarının velayetlerini ortak kullanmak istemesi etkili olmuştur.

Bilirkişi veya uzman raporları, bazı durumlarda ortak velayet konusunun çocuk açısından daha yararlı olacağı sonucunu ortaya koymaktadır. Mahkemeler bu raporlar doğrultusunda ortak velayete hükmedebilmektedir. 2009 yılından 2017’ye kadar olan süreçte Yargıtay, ortak velayetin Türk hukuk sistemine aykırı olduğuna karar vermiştir. 2017 yılında ise ortak velayetin kamu düzenine aykırı olmadığı sonucuna varmıştır.

Buradaki bilgilerden hareketle yasal anlamda ortak velayet kararlarının verilebilmesi mümkün olsa da bu kararlar sayıca oldukça azdır. Mahkemeler ortak velayet kararı vermese bile boşanan bireyler kendi aralarında anlaşarak, çocukları hakkında ortak karar almaya devam edebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Boşanma davaları, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile başlatılmaktadır. Anlaşmalı gerçekleşen boşanmalarda ise dilekçe buna uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Dilekçelerde genellikle aşağıda sıralanan hususlar yer almaktadır.

  • Nafaka: Yoksulluk nafakasının kim tarafından, kimin banka hesabına yatırılacağı ve hangi oranlarda arttırılacağı gibi bilgiler yer alır. Ayrıca taraflar birbirlerinden herhangi bir şekilde nafaka talebinde bulunmayabilirler.
  • Velayet: Çocuk sahibi anne-babalar boşanma sonrasında velayetin kimde olacağında anlaşmışlarsa, bu durum belirtilir.
  • Çocuğun anne/baba ile olan ilişkisi: Anne veya babanın çocukla hangi gün veya saatlerde görüşebileceği düzenlenmiştir. Anne-babanın mutabık kaldığı şekilde oluşturulmalıdır.
  • Çocuğun masrafları: Çocuğun belli masraflarının kim tarafından ve ne şekilde karşılanacağı belirtilebilir.
  • Tazminat: Tarafların birbirlerinden bir tazminat talebi olmadığını belirttikleri bölümdür.
  • İbra: Tarafların birbirlerinden, ilgili dilekçede belirtilenler dışında maddi veya manevi bir talebi olmadığını taahhüt ettiği kısımdır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Avukatınız boşanma sürecinin tüm aşamaları hakkında sizi bilgilendirebilir ve boşanma dilekçesini Medeni Kanun’a uygun olacak şekilde oluşturabilir. Boşanma davalarında, başvuru yapılan mahkemeye yatırılan harç ücreti ve avukatlık giderleri şeklinde masraflar ortaya çıkabilmektedir. Harç ücretleri genellikle düşük bir tutardır.

Avukatınıza ödeyeceğiniz ücret ise avukatınızla anlaştığınız şekilde olmaktadır. Ancak bu giderler hakkında bir fikir sahibi olmak için avukatlık asgari ücret tarifesini inceleyebilirsiniz. Güncel tarifeye, basit bir internet araştırması sonucunda ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı olarak gerçekleştirilecek boşanmalarda, mahkeme süreci oldukça kısadır. Genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Bu durum, maddi giderlerin de daha düşük bir meblağda kalabileceğini göstermektedir. Vekalet verdiğiniz avukatınız, boşanmanızla ilgili tüm hukuki süreçlerde sizin adınıza yetkilidir. Alanında uzman bir avukatla hareket etmeniz durumunda pek çok işlemi avukatınız sizin yerinize üstlenecektir. Böylece zamandan kazanabilir ve davanızı etkili bir şekilde takip edebilirsiniz.

Bizi Arayın