Bursa Boşanma Avukatları

Bursa boşanma avukatları Bursa’da ikamet eden vatandaşların, boşanma süreçleri için danışmanlık ve avukatlık hizmetleri aldıkları profesyonel çalışanlardır. Boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği ve ne kadar süreceği, tarafların birbirleriyle hangi oranda anlaştıklarına bağlıdır.

Bursa boşanma avukatları sayesinde boşanma süreçlerinizi etkili ve kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Avukatınız size bu hukuki sürecin her aşamasında yardımcı olabilir ve sizi bilgilendirebilir. Dilekçe hazırlama, dava açma, başvuru, dava takibi gibi aşamaları avukatınız sizin için en iyi şekilde yönetebilir. Boşanma hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davası konusunda yetkindir.

Bursa Osmangazi Boşanma Avukatları

Osmangazi, Bursa’nın en kalabalık ilçesidir, bu yönüyle avukat talebinin son derece yüksek olduğu bir ilçedir. Boşanma kişi veya kişilerin genellikle kolayca aldığı bir karar değildir. Çoğu durumda, öncesinde yıkıcı bir veya birkaç olay meydana gelmiştir ve bunun sonucunda boşanma kararı alınmıştır.

Her iki taraf da boşanmayı istiyorsa ve nafaka, velayet, tazminat gibi konularda aralarında anlaşmışlarsa boşanma, daha kısa bir sürede sonuçlanır. Bu şekildeki boşanmalar, hukuki literatürde anlaşmalı boşanma olarak da bilinir. Anlaşmalı boşanmanın bir diğer şartı da çiftlerin en az bir yıl boyunca evli kalmasıdır.

Çekişmeli boşanmalar ise anlaşmalının tam tersi olarak düşünülebilir. Burada taraflar arasında bir ihtilaf söz konusudur. Anlaşmazlık yalnızca belli alanlarda olabileceği gibi tüm konuları da kapsayabilir. Örneğin çiftlerden biri boşanmayı istemeyebilir. Çocuk varsa, çocuğun velayetinin kimde olacağı konusunda uzlaşma sağlanamayabilir. Böyle durumlarda aile mahkemelerinin verdiği karar geçerli olacağından, her iki taraf da davayı kendi lehlerinde sonuçlandırmaya çalışır. Böyle bir durumda her iki taraf da mahkemeye çeşitli deliller sunabilir.

Bursa’da Boşanmak için Nereye Başvurulur?

Bursa’da yaşıyorsanız ve boşanmayı düşünüyorsanız Bursa avukatları size yardımcı olacaktır. Böyle davalar, Bursa Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Hukuki açıdan etkili ve amaca uygun bir dilekçe ile boşanma sürecini başlatmak mümkündür.

Bursa boşanma avukatları size, dilekçe oluşturma ve mahkeme süreçlerini takip etme gibi konularda yardımcı olacaktır. Avukatınız vekalet verdiğiniz kişidir. Bu açıdan bakıldığında sizin adınıza yetkili oldukları göze çarpmaktadır. Müvekkiller, güvendikleri ve anlaştıkları bir avukata bu yetkiyi vererek iyi bir sonuç almaya çalışmaktadır.

“Boşanma Süreçleri”

Boşanmanın “anlaşmalı” veya “çekişmeli” olarak iki kısımda incelenebildiğinden daha önce söz etmiştik. Çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun sürmektedir. Mahkeme, doğru bir karar alabilmek için kanıt talep edebilir veya bilirkişiden görüş alınmasını isteyebilir. Avukatınız böyle davalarda gerekli hazırlıkları yaparak sizin için en iyi sonucu almak üzere çalışır.

Anlaşmalı olarak boşanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında nafaka da yer almaktadır. Nafaka isteniyor mu? İsteniyorsa hangi taraf ne oranda istiyor, bu ücret nasıl ödenecek? Şeklindeki sorular cevaplanmalı ve boşanma protokolünde yer almalıdır.

Velayet, bir diğer önemli husustur. Çocuğun velayeti üzerinde de bir anlaşma sağlanmalıdır. Anne ve babanın çocukla ilişkisi, çocuğun giderleri ve tazminat gibi konularda sağlanan uzlaşma dilekçede yer almalıdır. Böylece daha kolay ve hızlı bir boşanma süreci mümkün olabilmektedir.

Boşanmak İçin Avukat Ücreti Ne Kadar?

Boşanma avukatı ücreti, tarafların sıkça araştırdığı bir husustur. Boşanma sürecini bir avukat aracılığıyla yöneten kişi veya kişilerin, avukata ödeyecekleri ücret, aralarında anlaştıkları ücrettir. Bu ücretin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği de yine taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Ancak ücretler hakkında bir ön fikir sahibi olmak için “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini” inceleyebilirsiniz.

Bursa ceza avukatı ihtiyacının da yoğun olduğu bir kentimizdir. İnsanların birbirleriyle veya çeşitli kurumlarla yaşadıkları sorunlar farklı olmaktadır. Sorunun veya suçun niteliğine göre davalar, hukukun farklı alanlarını ilgilendirmektedir. Bir hukuk bürosu, insanlara pek çok konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunabilmektedir. Benk Hukuk ve Danışmanlık, bir kısmını aşağıdaki gibi sıralayabileceğimiz konularda çalışmaktadır.

  • Aile hukuku
  • Ceza hukuku
  • İş hukuku
  • Tazminat hukuku
  • İcra hukuku
  • Sağlık hukuku
  • Miras hukuku
  • Gayrimenkul hukuku
  • Kira hukuku

Aile ve ceza hukuku gibi alanların yanında ev sahibi ile kiracılar arasındaki hukuki durumu düzenleyen yasalar da mevcuttur. Konut ve kira fiyatlarında son yıllarda yaşanan olağanüstü artışlar, kiralık konut talebinde artışa yol açmıştır. Bunun sonucunda ev sahipleri ile kiracılar arasında meydana gelen problemlerde de bir artış yaşanmıştır. Ancak bu problemlerin en iyi çözümü hukuktur. Hukuki yollara başvurarak kesin bir çözüme kavuşabilir ve gereksiz kavgalara girmekten kaçınabilirsiniz.

Bizi Arayın