Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma; ölüm, gaiplik ve cinsiyet değiştirme gibi evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden birisidir. Yalnızca mahkeme tarafından verilebilmekte olan boşanma kararı ile birlikte, çiftin hukuki statüsü değişmekte ve tarafların aralarındaki evlilik birliği hukuken sona ermektedir. Boşanma, çekişmeli boşanmanın üst başlığıdır ve bir çok farklı konuyu da muhteviyatında barındırır. Bu makalemizde ise yalnızca spesifik olarak çekişmeli boşanma davaları işlenecek olup, boşanma davası ve ferileri hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Boşanma davaları, tarafların boşanma, boşanmanın ferileri(velayet, tazminat, nafaka, çocukla kişisel ilişki), ziynet eşyaları ve mal paylaşımı gibi boşanmaya ilişkin tüm hususlar üzerinde anlaşıp anlaşamamalarına göre:

  1. Anlaşmalı boşanma davası ve

  2. Çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan çekişmeli boşanma davası, aşağıda detaylı olarak açıklayacak olduğumuz üzere kendi içerisinde farklı türlere sahiptir. Bu nedenle her somut olay kendi özelinde değerlendirilmelidir.

Bu makalemizde yalnızca çekişmeli boşanma davaları ile bu davaların işleyişi üzerinde duracağız. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında bilgilendirme edinebilmek için konuya ilişkin makalemizi inceleyebilirsiniz: Anlaşmalı boşanma davası

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma davaları, yukarıda açıklamış olduğumuz gibi anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası şeklinde açılabilmektedir. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin tüm hususlar üzerinde anlaşabiliyorlarsa, anlaşmalı olarak boşanmaları hem maddi, hem de manevi olarak süreci daha elverişli ve tahammül edilebilir kılacaktır.

Ancak taraflar boşanma ve hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varamıyorlarsa, örneğin her iki taraf da boşanmak istiyor olmakla birlikte müşterek çocuğun/çocukların velayetinin hangi tarafta bırakılacağı hususunda anlaşamıyorlarsa ya da nafaka veya tazminat hususlarına ilişkin olarak anlaşma sağlayamıyorlarsa, çekişmeli boşanma yoluna gidilmesi gerekecektir.

Türk Medeni Kanunumuzda yer alan çekişmeli boşanma davası türleri aşağıda yer almaktadır;

  1. Zina(Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

  2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

  3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

  4. Terk Nedeniyle Boşanma Davası

  5. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

  6. Evlilik Birliğinin Sarsılması(Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar, Türk Medeni Kanunumuzda yer alan boşanma sebeplerinden birine dayanmalı ve ileri sürdükleri boşanma sebeplerinin varlığını, hukuka uygun deliller ile ispat etmelidir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davasında yargılama süreci boyunca taraflar usule uygun olarak dilekçelerini sunmalı, özellikle delil dilekçelerini süresi içerisinde dosya muhteviyatına kazandırmalı, tahkikat sürecini profesyonel bir şekilde yürütmeli ve beyanlarının doğruluğuna ilişkin olarak hakimi ikna edebilmelidir. Çekişmeli boşanma sonucunda karşı tarafın kusurlu davranışlarını ispatlayan ve davayı kazanan taraf, somut olayın gereklerine göre karşı taraftan tazminat, nafaka vb. kazanımlar elde edebilir.

Boşanma Avukatı Bursa

Avukatlar geniş hukuk literatüründe bulunan sayısız dava türüyle ilgilenir. Haklı veya haksız olmasına bakmaksızın, müvekkilinin kanunen sahip olduğu bütün hakları savunmak ve korumakla yükümlüdür. Bu bağlamda en çok karşılaşılan davalardan birisi Medeni Kanun kaynaklı anlaşmazlıklardan ortaya çıkan boşanma davalarıdır. Eşler boşanma sürecinde birbirlerine güvenseler dahi, uzman bir avukat yardımı hem sürecin hızlanması hem de iki tarafın da hak kaybına uğramaması için tavsiye edilir. Eşlerin anlaşma durumuna bağlı olarak boşanması iki şekilde olabilir. Eşler birbirlerine anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak boşanma yoluna gidebilirler.  Boşanma davası açma konusunda uzman bir avukat yardımı almak hem eşler hem de çocukları açısından boşanma sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Bizi Arayın