aldatma bosanma davasi-01

Aldatma Boşanma Davası

Aldatma boşanma davası sürecinin en önemli sebeplerinden biridir. Aldatmak, evlilik birliğinin yıkılmasına yola açan bir davranıştır ve haklı bir boşanma nedenidir. Eşlerden biri, diğerinin kendisini aldattığını kanıtladığı takdirde boşanma, çabuk ve kolay bir şekilde mümkündür. Üstelik aldatan taraf, çocuğun velayetini alma konusunda da dezavantajlı konuma düşebilmektedir.

Aldatma boşanma davası nedir? Evlilik birliğini temelden sarsan bir eylem olan aldatma, neredeyse tüm ülkelerin hukuk sistemlerinde haklı ve geçerli bir boşanma sebebi olarak görülmektedir. Aldatma meydana geldikten sonra, aldatılan eşin boşanma davası açması son derece olağandır. Türk hukuk sisteminde, aldatma ya da zina olarak değerlendirilen bir davranışlar genel anlamda bellidir. Yazının devamında tüm bu konulara değineceğiz.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası nedir? Aldatıldığını öğrenen eş, boşanma kararı aldığı takdirde bu kararını eşine açıklayabilir. Eğer diğer eş de bu durumu onaylıyor ve boşanmak istiyorsa, süreç daha kolay bir şekilde ilerler. Görece kısa bir süre içinde boşanma gerçekleşir ve ek bir delil talep edilmez. Ancak aldatan eş, bu durumun inkâr ediyor ve boşanmak istemiyorsa, aldatılan tarafın birtakım delilleri toparlaması mahkeme kararının lehine sonuçlanmasına yol açabilir.

Boşanma davası dilekçesinde durum açıkça belirtilir ve deliller dosyaya eklenir. Doğru delillerin dosyaya eklenmesi ve dilekçenin oluşturulması gibi aşamalarda avukatınızdan destek alabilirsiniz. Aldatmaya yönelik herhangi bir delil veya destek içermeyen davalar, genellikle davacının istediği şekilde sonuçlanmamaktadır. Aldatmanın meydana geldiğini gösteren her türlü yasal ve somut delil, mahkemeler nezdinde geçerlidir. Ayrıca aldatan eşin bu durumu kabul etmesi de yeterli olmaktadır.

Aldatma Boşanma Davası Açma Süresi

Eşi tarafından aldatıldığını öğrenen kişi, haberdar olduğu tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde yasal süreci başlatmalıdır. Ancak kişi aldatıldığını, olaydan 5 yılı geçtikten sonra öğrenirse zina/aldatma sebebiyle dava açma hakkı düşer. Bu durumda boşanma davası farklı sebeplerle yine de açılabilir ve kişi boşanabilir.

Aldatan eş boşanmak istemezse ne olur? Bu durum, aldatılan eşin boşanma davası açma hakkını elinden almaz. Kişi dava açabilir ve ispatladığı takdirde boşanabilir. Evlilikte aldatma tazminatı nedir? Aldatan taraf, belli bir oranda tazminat ödemeye mahkûm edilir ve çocuğun velayetini alma ihtimali de azalır. Evliyken aldatmak cezası nedir? Aldatmak, doğrudan evlilik birliğini yıkmaya yönelik bir harekettir ve belli yaptırımları olabilmektedir. Bunların bir özetini aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

 • Zina sebebiyle boşanma.
 • Tazminat ödemeye mahkûm edilme.
 • Aldatan eş tam kusurlu sayılır ve nafaka alamaz. Ancak aldatılan eşin talebi olursa ve hâkim uygun görürse, aldatan taraf düzenli olarak nafaka ödeyebilir.
 • Mal dağılımı %50 – %50 olarak değil, aldatan eşin aleyhine olacak şekilde gerçekleşir.

Ancak aldatmanın veya zina yapmanın, yukarıda sıralanan belli dezavantajlı haller dışında bir cezası yoktur. Örneğin kişi bu durumdan ötürü hapsedilememektedir.

Boşanmada Aldatma Delilleri Nelerdir?

Aldatmaya delalet eden durumlar farklı şekillerde olabilir. Bu hallerden birinin meydana gelmesi halinde hâkim, boşanma kararına hükmedebilir. Peki mahkemede neler aldatma sayılır? Genellikle aldatma/zina olarak değerlendirilen bazı eylemler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. Boşanmada aldatma delilleri;

 • Şahitlerin beyanı
 • Otel/pansiyon/kiralık ev kayıtları
 • Fotoğraflı veya videolu kanıtlar
 • Cinsel yolla bulaşan hastalık kapmak
 • Başkasından hamile kalmak
 • Başkasıyla birlikte yaşamak
 • Üçüncü taraflara cinsellik veya çıplaklık içeren görüntüler yollamak

Olaylar üzerinden birkaç örnek verelim. Evli bir kişi, bir başkasıyla aynı otel odasında kalıyorsa bu durum aldatma olarak değerlendirilir. Ancak evli birey, bir başkasıyla sarılıyorsa veya halka açık alanlarda buluşuyorsa, bu durumlar tek başına aldatma sayılmaz.

Boşanma Davasında Aldatma Nasıl İspatlanır?

Aldatıldığını öğrenen eş, boşanmak istiyorsa bu durumu affetmemeli veya affetmiş gibi davranmamalıdır. Aksi takdirde aldatma nedeniyle boşanma davası açamamaktadır. Eş, aldatılma durumunu yazılı olarak veya davranışlarıyla affettiğini göstermemelidir. Örneğin aldatıldığını öğrenmesine rağmen eşiyle birlikte tatile çıkan kişi, mahkeme nezdinde eşini affetmiş sayılabilir.  

Aldatma veya zina sebebiyle boşanma davalarında aldatmanın çeşitli ispatlarına daha önce değinmiştik. Bunları biraz daha açalım. Yasal olarak elde edilmiş tüm somut veriler birer ispat niteliğindedir. Olaya şahitlik eden kişilerin olması, otel kayıtları veya çeşitli görüntüler delil olarak kullanılabilmektedir.

Aldatan eş ne kadar tazminat öder? Tazminatın miktarı, kusurun durumuna, kişinin başka birinden çocuğunun olup olmamasına, evliliğin süresine veya kişinin ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Örneğin kişinin maaşının 10 veya 15 katı kadar tazminat ödemesine hükmedilebilmektedir.

Bizi Arayın