icra avukati bursa-01

İcra Avukatı Bursa

İcra avukatı Bursa bölgesinde ikamet eden ve icra davası gibi işlemlerden muzdarip kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. İcra süreci hem davacı hem de davalı açısından önemlidir ve kişi veya şirket haklarının en iyi şekilde savunulması istenmektedir.

İcra avukatı Bursa şehrinde ne iş yapar? İcra ve İflas Kanununa göre borçlu, borcunu ödemekle yükümlüdür. Aksi bir durumda alacaklı tarafın zararının giderilebilmesi amacıyla icra işlemleri başlatılabilmektedir. İcra avukatı, alacaklının talebi üzerine borçlu kişi veya kurumun taşınır ya da taşınmaz varlıklarını tespit etmektedir. Ayrıca borcun, ilgili kanunlar çerçevesinde tahsili için çalışmaktadır. İcra konusunda uzmanlaşan avukatlar aynı zamanda icralık olan kişinin de haklarını savunabilmekte ve danışmanlık gibi hizmetler verebilmektedir.

İcra Avukatı Bursa Osmangazi

Hayatın olağan akışı içerisinde bazen kişi veya şirketler, borçlarını ödemekte güçlük çekebilirler. Borç da yine aynı şekilde gerçek veya tüzel bir kişiliğe yönelik olabilir. Örneğin kişilere, bankalara veya devlet kurumlarına borçlu olabilirsiniz. Borcun ödenmesi için belirlenen veya anlaşılan süre aşıldığında, tarafların arasında uzlaşması beklenir. Uzlaşma olma takdirde borç yasal takibe düşebilir. İcra işlemleri takibini avukatınız hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilir.

Osmangazi, Bursa’nın en kalabalık ilçesidir. Dolayısıyla hukuki süreçler için takip, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerine olan talep de görece fazladır. Benk Hukuk ve Danışmanlık bürosu, Bursa’nın Osmangazi ilçesindedir. İcra hukuku, ceza hukuku veya iş hukuku gibi pek çok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

İcra Avukatları Ne İş Yapar?

İcra avukatları, daha önce de sözünü ettiğimiz üzere, icra takibi yapmakta ve hem borçlu hem de alacaklı tarafı savunabilmektedir. Bir avukat icra, ceza ve aile hukuku gibi birden fazla alanda uzmanlaşmış ya da deneyim kazanmış olabilir. İcralık olmamak ve yasal takibe düşmemek için ödeyebileceğiniz miktardaki bir borç yüküne girmeniz gerekmektedir. Benzer şekilde borç verirken de belli kriterleri göz önünde bulundurmanız yararınıza olacaktır.

Borç verirken nelere dikkat etmeliyim? Borcun ödenmemesi hali kişi veya kurumları zor durumda bırakabilir ve onları maddi açıdan yıpratabilir. Bu nedenle yalnızca güvendiğiniz ve belli kriterleri karşılayan kişilere borç vermeniz önerilmektedir. Borcun elden, nakit olarak verilmesi tavsiye edilmemektedir. Ancak bu tercih edilirse, borcu alan kişi, ne kadar para aldığını ve hangi tarih aralığında ödeyebileceğini belirten bir belge imzalayabilir.

Açıklayıcı ve her iki tarafın da imzasını taşıyan bir metin hazırlamak iyi bir fikirdir. Ancak borç vermede en iyi yol banka hesabı üzerinden gönderim yapmaktadır. IBAN üzerinden para transferi işlemlerinde dekont almak ve saklamak mümkündür. Unutulmaması gereken bir başka husus da açıklama kısmına, paranın borç olarak gönderildiğinin açıkça ifade edilmesidir. Örneğin aşağıdaki açıklamalardan birini tercih edebilirsiniz.

  • “Borç olarak gönderilmiştir.”
  • “… tarihine kadar ödenmek üzere borç olarak gönderilmiştir.”
  • “Tamamı borç olarak gönderilmiştir.”
  • “Borç paradır. Geri ödenmesi gerekmektedir.”

İcra Dosyalarına Hangi Avukat Bakar?

İcra dosyalarına, hukuk fakültesi mezunu ve staj tamamlama gibi diğer yeterlilikleri sağlayan avukatlar bakabilmektedir. Bu nedenle, yetkinliğine güvendiğiniz ve maddi konularda da anlaştığınız bir avukat icra davanıza bakabilir. Alacak – verecek konularındaki anlaşmazlıklarda, İcra ve İflas Kanunu dikkate alınmaktadır.

İlgili kanuna ilişkin yönetmeliğin amacı; icra mahkemeleri ile icra ve iflas mahkemelerinde tutulacak kayıtlar, dosyalar ve bunlara ilişkin hususları düzenlemektir. Toplam 118 Madde’den oluşmaktadır. Yönetmeliklerle ve dava süreçleriyle ilgili tüm konularda avukatınıza danışabilirsiniz.

İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?

Borçlu, icra takibine düşen borcunu ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde haciz işlemi uygulanabilmektedir. İlgili Kanun’un 78. Maddesine göre, ödeme emri borçlu tarafa tebliğ edildikten sonraki bir yıl içinde haciz başlatılabilmektedir. Borcun, alacağın veya haciz gibi işlemlerin takibini avukatınız gerçekleştirebilmektedir.

Haciz, kişinin evinin ya da herhangi bir mülkünün olmaması halinde uygulanması zor bir süreç halini alabilir. Alacaklı taraf bazen bankalar olur. Örneğin kredi veren bir banka, alacağını tahsil edemezse yasal yollara başvurur. Üstelik kişinin kredi notu da oldukça düşük bir seviyeye geriler. Böylece bir daha kredi çekmesi son derece güç bir hale gelir.

Bankalar en son aşamada dahi borcu tahsil edemediği durumlarda bu borçları satmak isteyebilir. Çeşitli kuruluşlar veya varlık yönetim şirketleri bu borçları satın alabilirler. Ancak borç satmak, bir banka için pek de kârlı bir işlem değildir. Bu nedenle genellikle son çare olarak uygulanmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın