İcra Hukuku

icra avukati bursa-01

İcra Avukatı Bursa

İcra avukatı Bursa bölgesinde ikamet eden ve icra davası gibi işlemlerden muzdarip kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. İcra süreci hem davacı hem de davalı açısından önemlidir ve kişi veya şirket haklarının en iyi şekilde savunulması istenmektedir. İcra avukatı Bursa şehrinde ne iş yapar? İcra ve İflas Kanununa göre borçlu, borcunu ödemekle yükümlüdür. Aksi bir durumda …

İcra Avukatı Bursa Devamı »

Marka Hakkının Tüketilmesi

556 Sayılı KHK?de ve çeşitli ülkelerin fikri sınai hukuk mevzuatlarında yer alan ?marka hakkının tüketilmesi? çeşitli tartışmalara konu olan,karşıt doktrinler üretilen bir konudur. Yapmış olduğum araştırmada ?marka hakkının tüketilmesi?konusunu çeşitli yönlerden ele alarak yargının konuya ilişkin kararlarından da örnekler sunarak incelemeye çalıştım.Bu araştırmamda 556 S.KHK?de marka ile ilgili tüm düzenlemelere değinmedim. Çünkü marka hukukunda,çok geniş …

Marka Hakkının Tüketilmesi Devamı »

Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Azgelişmiş Ülkeler

GirişBu çalışmada fikri mülkiyet hakları geniş anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamıyla; sadece bilimsel ve edebi eserler, müzik, sinema ve güzel sanat eserleri ile bilgisayar programları üzerindeki telif haklarını değil, aynı zamanda patentler, markalar, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, ticarî sırlar ve entegre devre topografyaları üzerindeki endüstriyel mülkiyet haklarını içermektedir. 1980?li yıllara gelinceye değin, uluslararası ticaret …

Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Azgelişmiş Ülkeler Devamı »

AB ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımların Hükümsüzlüğü Davası

I. GİRİŞ Türkiye?de tasarımlar, Gümrük Birliği sürecinde ilk kez 1995 tarihli ve 554 sayılı ?Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname? (EndTasKHK) ile düzenlenmiştir[1]. Bu Kararnamenin kaynağı, tasarımların korunmasına ilişkin 1993 tarihli Topluluk Yönerge ve Tüzük Tasarılarıdır[2]. AB?de Tüzük Tasarısı henüz yürürlüğe girmemekle birlikte, Yönerge Tasarısı bazı değişiklikler geçirerek 1998?de yasalaşmıştır[3]. Tasarım; kısaca ürün ya …

AB ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımların Hükümsüzlüğü Davası Devamı »

Bizi Arayın